Home

Tema noastră de rugăciune:

Căutând Duhul lui Dumnezeu 

În timpul celor Zece Zile de Rugăciune din 2020 vă invităm să experimentați binecuvântările promise ale  Duhului Sfânt. Înainte de a Se înălța la cer, Domnul Isus ne-a dat făgăduința: ”Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapte 1:8)

Deoarece acesta este mijlocul prin care noi trebuie să primim putere, de ce nu flămânzim și nu însetăm după darul Duhului? De ce nu vorbim despre el, de ce nu ne rugăm pentru el și nu predicăm despre el? Domnul este mult mai binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îl slujesc decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să înalțe rugăciunile lui către Dumnezeu ( Faptele Apostolilor, p. 50).

Vino  împreună cu noi în timp ce căutăm revărsarea Duhului Sfânt și îi permitem lui Dumnezeu să reproducă roada Lui în viața noastră

Încă lucrăm la traducerea și postarea materialelor. Vă vom ține la curent pe măsură ce vom definitiva materialele pentru site si pentru tipărire.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s